LP/2021/778 Správa o zdravotnom stave obyvateľstva Slovenskej republiky za roky 2015-2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: Z 106 906
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 542/2015 bod B.1.
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lengvarský, Vladimír
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: nelegislatívny materiál s povahou informatívneho materiálu
Posledná zmena: 22.12.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/778
Dátum začiatku MPK: 14.12.2021
Dátum konca MPK: 20.12.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 10.12.2021
Ukončenie štádia: 13.12.2021
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.12.2021
Ukončenie štádia: 20.12.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 21.12.2021
Ukončenie štádia: 22.12.2021
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 22.12.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)