LP/2021/77 Návrh spoluúčasti Slovenskej republiky na spoločnej podpore s Rakúskou republikou pri zmiernení následkov migrácie v Grécku

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: KM-OPVA-2021/001528
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Ďalší predkladatelia: Korčok, Ivan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: z dôvodu naliehavosti predloženia na rokovanie vlády Slovenskej republiky
Posledná zmena: 22.03.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/77
Dátum začiatku MPK: 19.02.2021
Dátum konca MPK: 25.02.2021
Dátum ukončenia procesu: 22.03.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 19.02.2021
Ukončenie štádia: 19.02.2021
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.02.2021
Ukončenie štádia: 25.02.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 26.02.2021
Ukončenie štádia: 22.03.2021
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 22.03.2021
Ukončenie štádia: 22.03.2021
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 22.03.2021
Ukončenie štádia: 22.03.2021
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)