LP/2021/765 Návrh Stratégie financovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fondu, Fondu na spravodlivú transformáciu a Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu na programové obdobie 2021 – 2027

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: MF/012467/2021-544
Podnet: Na základe uznesenia vlády SR č. 329 z 27. mája 2020
bod C. 4
v zmysle zmeny v uznesení vlády SR č. 684 z 24. novembra 2021
bod A.2
A.3 a A.4
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.04.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/765
Dátum začiatku MPK: 07.12.2021
Dátum konca MPK: 20.12.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 06.12.2021
Ukončenie štádia: 06.12.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.12.2021
Ukončenie štádia: 20.12.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 21.12.2021
Ukončenie štádia: 31.03.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 31.03.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 31.03.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)