LP/2021/76 Zmena štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre Európsku zelenú dohodu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Súvisiaci proces: Návrh na zriadenie Rady vlády Slovenskej republiky pre Európsku zelenú dohodu
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 12855/2020-ST2
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.11.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/76
Dátum začiatku MPK: 19.10.2021
Dátum konca MPK: 02.11.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 18.02.2021
Ukončenie štádia: 18.10.2021
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.10.2021
Ukončenie štádia: 02.11.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 03.11.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)