LP/2021/719 Návrh Aktualizácie Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 014607/2021/OSINP
Podnet: Úloha B.1. z uznesenia vlády SR č. 336 z 3. júla 2019
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Remišová, Veronika
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.12.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/719
Dátum začiatku MPK: 24.11.2021
Dátum konca MPK: 07.12.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 24.11.2021
Ukončenie štádia: 24.11.2021
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.11.2021
Ukončenie štádia: 07.12.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 08.12.2021
Ukončenie štádia: 08.12.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 08.12.2021
Ukončenie štádia: 16.12.2021
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 16.12.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)