LP/2021/717 Návrh na zníženie stavu štátnych finančných aktív z dôvodu nevymožiteľnosti niektorých pohľadávok štátu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MF/015594/2021-32
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.12.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/717
Dátum začiatku MPK: 24.11.2021
Dátum konca MPK: 07.12.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 24.11.2021
Ukončenie štádia: 24.11.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.11.2021
Ukončenie štádia: 07.12.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 08.12.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)