LP/2021/705 Návrh na uzatvorenie Operačnej dohody medzi Európskou komisiou a Slovenskou republikou podľa článku 20 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2021/241

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 6987/2021/SPO
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Jakab, Július
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.12.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/705
Dátum začiatku MPK: 19.11.2021
Dátum konca MPK: 02.12.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 19.11.2021
Ukončenie štádia: 19.11.2021
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.11.2021
Ukončenie štádia: 02.12.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 03.12.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)