LP/2021/702 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Polícia, Zbor väzenskej a justičnej stráže
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 25381/2021/120
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiac december 2021
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Materiál sa predkladá do medzirezortného pripomienkového konania v skrátenom postupe z dôvodu termínu nadobudnutia účinnosti nariadenia vlády Slovenskej republiky.
Posledná zmena: 06.12.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/702
Dátum začiatku MPK: 23.11.2021
Dátum konca MPK: 01.12.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 19.11.2021
Ukončenie štádia: 23.11.2021
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.11.2021
Ukončenie štádia: 01.12.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 02.12.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)