LP/2021/692 Návrh Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 5934/2021/SPO
Podnet: Bod B.5. uznesenia vlády SR č. 221/2021
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Jakab, Július
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.12.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/692
Dátum začiatku MPK: 18.11.2021
Dátum konca MPK: 01.12.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 18.11.2021
Ukončenie štádia: 18.11.2021
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.11.2021
Ukončenie štádia: 01.12.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 02.12.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)