LP/2021/659 Stratégia inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2021/20534:4-C9120
Podnet: Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2020 – 2024
oblasť Rovnosť príležitostí vo vzdelávaní
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gröhling, Branislav, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.12.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/659
Dátum začiatku MPK: 10.11.2021
Dátum konca MPK: 25.11.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 09.11.2021
Ukončenie štádia: 09.11.2021
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.11.2021
Ukončenie štádia: 25.11.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 26.11.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)