LP/2021/655 Návrh záverečného účtu kapitoly MF SR za rok 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: MF/006110/2021-221
Podnet: § 29 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.11.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/655
Dátum ukončenia procesu: 09.11.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 09.11.2021
Ukončenie štádia: 09.11.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 09.11.2021
Ukončenie štádia: 09.11.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 09.11.2021
Ukončenie štádia: 09.11.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)