LP/2021/646 Koncepcia rozvoja intermodálnej dopravy Slovenskej republiky do roku 2030

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 39221/2021/OSD//94669-M
Podnet: Uznesenie vlády SR č.221/2021
úloha č.3
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.05.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/646
Dátum začiatku MPK: 08.11.2021
Dátum konca MPK: 22.11.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 05.11.2021
Ukončenie štádia: 08.11.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.11.2021
Ukončenie štádia: 22.11.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 23.11.2021
Ukončenie štádia: 24.03.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 24.03.2022
Ukončenie štádia: 18.05.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 24.03.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)