LP/2021/645 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o kritériách pre určenie indexu daňovej spoľahlivosti

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh Vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky o kritériách Indexu daňovej spoľahlivosti
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Daňové právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: MF/009989/2021-77
Podnet: Novela zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.01.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/645
Dátum začiatku MPK: 05.11.2021
Dátum konca MPK: 26.11.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 05.11.2021
Ukončenie štádia: 05.11.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.11.2021
Ukončenie štádia: 26.11.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 27.11.2021
Ukončenie štádia: 15.12.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 03.01.2022
Ukončenie štádia: 03.01.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 15.12.2021
Ukončenie štádia: 03.01.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 03.01.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)