LP/2021/630 Návrh Súhrnnej výročnej správy SR za rok 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: MF/013368/2021-313
Podnet: iniciatívny materiál podľa §29a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.11.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/630
Dátum ukončenia procesu: 03.11.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 02.11.2021
Ukončenie štádia: 02.11.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 02.11.2021
Ukončenie štádia: 03.11.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 02.11.2021
Ukončenie štádia: 03.11.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 03.11.2021
Ukončenie štádia: 03.11.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)