LP/2021/628 Národná koncepcia informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 014025/2021/oPOHIT-11
Podnet: § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Remišová, Veronika
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.01.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/628
Dátum začiatku MPK: 03.11.2021
Dátum konca MPK: 16.11.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 02.11.2021
Ukončenie štádia: 03.11.2021
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.11.2021
Ukončenie štádia: 16.11.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 17.11.2021
Ukončenie štádia: 09.12.2021
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 09.12.2021
Ukončenie štádia: 07.01.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 09.12.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)