LP/2021/624 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zavedení letného času v rokoch 2022 až 2026

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o zavedení letného času v rokoch 2022 až 2026
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 28663/2021-M_OPVA
Podnet: § 1 zákona č. 54/1946 Zb. o letnom čase
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.12.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/624
Dátum začiatku MPK: 02.11.2021
Dátum konca MPK: 23.11.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 02.11.2021
Ukončenie štádia: 02.11.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.11.2021
Ukončenie štádia: 23.11.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 24.11.2021
Ukončenie štádia: 25.11.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 07.12.2021
Ukončenie štádia: 14.12.2021
Začiatok štádia: 14.12.2021
Ukončenie štádia: 14.12.2021
Začiatok štádia: 14.12.2021
Ukončenie štádia: 17.12.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 25.11.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)