LP/2021/608 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 262/2016 Z. z. o vybavení námorných lodí v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 327/2019 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Súvisiaci proces: Návrh nariadenia vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 262/2016 Z. z. o vybavení námorných lodí v znení nariadenia vlády č. 327/2019 Z. z.
Legislatívna oblasť: Integračné smernice
Vodná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: UNMS/04454/2021-801
Podnet: bod B.14. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 583 zo 14. októbra 2021
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Zodpovedný predkladateľ: Surmíková Tatranská, Katarína
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.12.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/608
Dátum začiatku MPK: 25.10.2021
Dátum konca MPK: 15.11.2021
Novelizované predpisy: 262/2016 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 25.10.2021
Ukončenie štádia: 25.10.2021
Vlastník aktivity: ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.10.2021
Ukončenie štádia: 15.11.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 16.11.2021
Ukončenie štádia: 26.11.2021
Vlastník aktivity: ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Začiatok štádia: 26.11.2021
Ukončenie štádia: 02.12.2021
Začiatok štádia: 02.12.2021
Ukončenie štádia: 09.12.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 26.11.2021
Ukončenie štádia: 09.12.2021
Vlastník aktivity: ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 09.12.2021
Ukončenie štádia: 09.12.2021
Vlastník aktivity: ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 09.12.2021
Ukončenie štádia: