LP/2021/599 Informácia o stave implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 - 2020 k 30.09.2021 a pokrok za september 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 929/2021/oSM-48
Podnet: Úloha B.4. z uznesenia vlády SR č. 218 z 28. apríla 2021
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Remišová, Veronika
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.10.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/599
Dátum ukončenia procesu: 20.10.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 20.10.2021
Ukončenie štádia: 20.10.2021
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 20.10.2021
Ukončenie štádia: 20.10.2021
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 20.10.2021
Ukončenie štádia: 20.10.2021
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)