LP/2021/572 Opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z ... 2021 č. .../2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky zo 7. marca 2012 č. O-29/2012, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvenciu alebo identifikačný znak v znení opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 1/2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh na vydanie opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorým sa dopĺňa opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky zo 7. marca 2011 č. O-29/2011, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať f
Legislatívna oblasť: Telekomunikácie a telekomunikačné služby
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 9770/OSFS/2021-11867
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Zodpovedný predkladateľ: Marták, Ivan, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.11.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/572
Dátum začiatku MPK: 11.10.2021
Dátum konca MPK: 29.10.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 11.10.2021
Ukončenie štádia: 11.10.2021
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.10.2021
Ukončenie štádia: 29.10.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 30.10.2021
Ukončenie štádia: 15.11.2021
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Začiatok štádia: 16.11.2021
Ukončenie štádia: 25.11.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 15.11.2021
Ukončenie štádia: 25.11.2021
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 25.11.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)