LP/2021/562 Návrh Stanovenia výšky, základného členenia a spôsobu zabezpečovania a udržiavania zásob materiálu na zabezpečenie bojovej činnosti

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: ÚCL-253-40/2021
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Naď, Jaroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.10.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/562
Dátum začiatku MPK: 08.10.2021
Dátum konca MPK: 21.10.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 08.10.2021
Ukončenie štádia: 08.10.2021
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.10.2021
Ukončenie štádia: 21.10.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 22.10.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)