LP/2021/560 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky vo veci posilnenia cenovej stability potravín (tlač 694)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Potravinárstvo
Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 11862/2021-840
Podnet: žiadosť predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o stanovisko k návrhu skupiny poslancov
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Vlčan, Samuel, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.10.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/560
Dátum začiatku MPK: 08.10.2021
Dátum konca MPK: 21.10.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 08.10.2021
Ukončenie štádia: 08.10.2021
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.10.2021
Ukončenie štádia: 21.10.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 22.10.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)