LP/2021/531 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov disciplinárneho konania

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Ústavné právo
Všeobecné súdnictvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 26024/2021/130
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.10.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/531
Dátum začiatku MPK: 24.09.2021
Dátum konca MPK: 14.10.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 24.09.2021
Ukončenie štádia: 24.09.2021
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.09.2021
Ukončenie štádia: 14.10.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 15.10.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)