LP/2021/503 Zákon o zriadení Mestského súdu Košice a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Súvisiaci proces: Zákon o sídlach a obvodoch súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Legislatívna oblasť: Ústavné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 17136/2021/100
Podnet: Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2021 až 2024
Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace september až december 2020
Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.10.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/503
Dátum začiatku MPK: 13.09.2021
Dátum konca MPK: 04.10.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 13.09.2021
Ukončenie štádia: 13.09.2021
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.09.2021
Ukončenie štádia: 04.10.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 05.10.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)