LP/2021/484 Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ománskeho sultanátu o vzájomnom zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických, špeciálnych a služobných pasov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: KM-OPVA-2021/003680
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Ďalší predkladatelia: Korčok, Ivan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.08.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/484
Dátum začiatku MPK: 27.08.2021
Dátum konca MPK: 20.09.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 27.08.2021
Ukončenie štádia: 27.08.2021
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.08.2021
Ukončenie štádia: 20.09.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 21.09.2021
Ukončenie štádia: 21.09.2021
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 21.09.2021
Ukončenie štádia: 17.08.2022
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 17.08.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)