LP/2021/473 Zmena garanta zákona č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 8743/2021-6.5
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.09.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/473
Dátum začiatku MPK: 24.08.2021
Dátum konca MPK: 14.09.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 24.08.2021
Ukončenie štádia: 24.08.2021
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.08.2021
Ukončenie štádia: 14.09.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 15.09.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)