LP/2021/463 Celkové početné stavy vojakov a zamestnancov a počty hlavných druhov vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky v ozbrojených silách Slovenskej republiky v súlade s potrebami zabezpečenia obrany Slovenskej republiky a bezpečnosti štátu a v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a rozmiestnenie zväzkov, útvarov, úradov a zariadení ozbrojených síl Slovenskej republiky k 31. decembru 2022

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: SEOP-70-29/2021
Podnet: Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 68/2021
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Naď, Jaroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.09.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/463
Dátum začiatku MPK: 19.08.2021
Dátum konca MPK: 02.09.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 19.08.2021
Ukončenie štádia: 19.08.2021
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.08.2021
Ukončenie štádia: 02.09.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 03.09.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)