LP/2021/439 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Správne právo
Územná samospráva
Štátna správa
Kontrolný systém
Rozpočtové právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: MF/003362/2021-1411
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na 2. polrok 2020
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 02.11.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/439
Dátum začiatku MPK: 26.08.2021
Dátum konca MPK: 17.09.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 10.08.2021
Ukončenie štádia: 26.08.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.08.2021
Ukončenie štádia: 17.09.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 18.09.2021
Ukončenie štádia: 14.10.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 14.10.2021
Ukončenie štádia: 21.10.2021
Začiatok štádia: 21.10.2021
Ukončenie štádia: 28.10.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 14.10.2021
Ukončenie štádia: 02.11.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 02.11.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)