LP/2021/412 Stratégia dlhodobej starostlivosti v Slovenskej republike

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Sociálna pomoc
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 23930/2021-M_OPVA
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: naliehavosť termínov, a to z dôvodu, že Stratégiu dlhodobej starostlivosti v Slovenskej republike schvaľuje vláda v termíne do 31. augusta 2021
Posledná zmena: 30.09.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/412
Dátum začiatku MPK: 28.07.2021
Dátum konca MPK: 04.08.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 28.07.2021
Ukončenie štádia: 28.07.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.07.2021
Ukončenie štádia: 04.08.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 05.08.2021
Ukončenie štádia: 24.09.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 24.09.2021
Ukončenie štádia: 30.09.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 24.09.2021
Ukončenie štádia: 30.09.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 30.09.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)