LP/2021/410 Návrh na účasť delegácie Slovenskej republiky na 65. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni konanej v dňoch 20. - 24. septembra 2021

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 31.08.2021
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Ministerstvo zdravotníctva SR k materiálu predkladá nasledujúcu obyčajnú pripomienku:

Predkladacia správa, šiesty odsek: odporúčame do zoznamu spolupracujúcich organizácií a inštitúcií doplniť aj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Odôvodnenie: 
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky spolupracuje s MAAE v súvislosti s monitorovaním objemovej aktivity radónu v pobytových priestoroch a prostredníctvom projektov organizovaných Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky je na základe Zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane zaradený k orgánom štátnej správy v oblasti radiačnej ochrany („orgány radiačnej ochrany“).