LP/2021/407 Zákon,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 24207/2021-M_OPVA
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2021
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.11.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/407
Dátum začiatku MPK: 29.07.2021
Dátum konca MPK: 18.08.2021
Novelizované predpisy: 385/2019 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

570/2005 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

447/2008 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

467/2019 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

311/2001 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

576/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

35/2019 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

601/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

461/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

153/2013 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

198/2020 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

317/2018 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

215/2021 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

281/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

462/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

43/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

328/2002 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

73/1998 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 28.07.2021
Ukončenie štádia: 29.07.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.07.2021
Ukončenie štádia: 18.08.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 19.08.2021
Ukončenie štádia: 16.09.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 16.09.2021
Ukončenie štádia: 22.09.2021
Začiatok štádia: 22.09.2021
Ukončenie štádia: 04.10.2021
Začiatok štádia: 04.11.2021
Ukončenie štádia: 04.11.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 16.09.2021
Ukončenie štádia: 09.11.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 09.11.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)