LP/2021/394 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany Šebovej, Moniky Péter, Jany Žitňanskej a Mareka Krajčího na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 569)

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K uzneseniu vlády SR
Dátum vytvorenia: 09.08.2021
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V návrhu uznesenia vlády SR navrhujeme bod A. 1 preformulovať, a to nasledovne:
„s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany Šebovej, Moniky Péter, Jany Žitňanskej a Mareka Krajčího na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 569);“.
Odôvodnenie:
Ide o formálno-technickú pripomienku.