LP/2021/366 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činnost
Legislatívna oblasť: Energetika a priemysel
Finančné právo
Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 19466/2021/BA
Podnet: § 19 ods. 2 písm. l) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Zodpovedný predkladateľ: Juris, Andrej, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Naliehavosť v termíne. Novela zákona č. 309/2009 Z. z., na vykonanie ktorej sa vyhláška vydáva, bola schválená Národnou radou Slovenskej republiky dňa 2. júla 2021, pričom nadobúda účinnosť 1. augusta 2021.
Posledná zmena: 23.08.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/366
Dátum začiatku MPK: 15.07.2021
Dátum konca MPK: 26.07.2021
Novelizované predpisy: 18/2017 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 12.07.2021
Ukončenie štádia: 15.07.2021
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.07.2021
Ukončenie štádia: 26.07.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 27.07.2021
Ukončenie štádia: 18.08.2021
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Začiatok štádia: 18.08.2021
Ukončenie štádia: 23.08.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 18.08.2021
Ukončenie štádia: 23.08.2021
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 23.08.2021
Ukončenie štádia: 23.08.2021
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 23.08.2021
Ukončenie štádia: 23.08.2021
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 23.08.2021
Ukončenie štádia: