LP/2021/361 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Zamestnanosť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 23304/2021-M_OPVA
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2021
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.10.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/361
Dátum začiatku MPK: 12.07.2021
Dátum konca MPK: 30.07.2021
Novelizované predpisy: 5/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

455/1991 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

575/2001 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

112/2018 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

448/2008 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

530/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

595/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 09.07.2021
Ukončenie štádia: 12.07.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.07.2021
Ukončenie štádia: 30.07.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 31.07.2021
Ukončenie štádia: 28.06.2022
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 30.06.2022
Ukončenie štádia: 30.06.2022
Začiatok štádia: 30.06.2022
Ukončenie štádia: 11.08.2022
Začiatok štádia: 30.06.2022
Ukončenie štádia: 11.08.2022
Začiatok štádia: 30.06.2022
Ukončenie štádia: 12.08.2022
Začiatok štádia: 11.08.2022
Ukončenie štádia: 30.09.2022
Začiatok štádia: 12.08.2022
Ukončenie štádia: 30.09.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 28.06.2022
Ukončenie štádia: 30.09.2022
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 30.09.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)