LP/2021/327 Zákon o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny poriadok)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu zákona o disciplinárnom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny poriadok)
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov disciplinárneho konania
Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmene prísediaceho disciplinárneho senátu
Legislatívna oblasť: Ústavné právo
Všeobecné súdnictvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 18847/2021/130
Podnet: Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2021 až 2024 Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2021
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 24.08.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/327
Dátum začiatku MPK: 15.06.2021
Dátum konca MPK: 06.07.2021
Novelizované predpisy: 323/1992 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

185/2002 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

233/1995 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

385/2000 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

154/2001 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 15.06.2021
Ukončenie štádia: 15.06.2021
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.06.2021
Ukončenie štádia: 06.07.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 07.07.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)