LP/2021/326 Zmena Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020, verzia 6.0

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 9497/2021-631
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Vlčan, Samuel, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: naliehavosť v termíne pri materiáli predkladanom mimo plánu práce vlády, ktorý musí byť predložený EK do 30.6.2021
Posledná zmena: 24.06.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/326
Dátum začiatku MPK: 17.06.2021
Dátum konca MPK: 23.06.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 14.06.2021
Ukončenie štádia: 14.06.2021
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.06.2021
Ukončenie štádia: 14.06.2021
Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 15.06.2021
Ukončenie štádia: 17.06.2021
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 24.06.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)