LP/2021/309 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č
Legislatívna oblasť: Bezpečnosť a obrana štátu
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: SELPOdL-17-8/2021
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Naď, Jaroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.08.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/309
Dátum začiatku MPK: 09.06.2021
Dátum konca MPK: 29.06.2021
Novelizované predpisy: 570/2005 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

463/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 08.06.2021
Ukončenie štádia: 09.06.2021
Vlastník aktivity: LegMOSR (Legislatíva MO SR)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.06.2021
Ukončenie štádia: 29.06.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 30.06.2021
Ukončenie štádia: 20.07.2021
Vlastník aktivity: LegMOSR (Legislatíva MO SR)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 20.07.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: LegMOSR (Legislatíva MO SR)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 20.07.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Legislatívna rada vlády SR (Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 20.08.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)