LP/2021/286 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 195/2020 Z. z.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: PKS (Potravinárska komora Slovenska)
Pripomienka k: Bodu 24 návrhu nariadenia vlády SR
Dátum vytvorenia: 07.06.2021
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Ak majú dodávatelia a distribútori uzatvoriť zmluvy a  realizovať fakturáciu v programe "školské mlieko" už od septembra 2021,  musia jednoznačne vedieť, či dostanú alebo nedostanú dodatočnú pomoc, aby  so školami a so žiakmi vedeli jednoznačne komunikovať o cene.  Tiež potrebujú mať  nastavený  účtovný systém a fakturáciu   dodávaných výrobkov. Toto nie je možné riešiť až následne v ďalšom kalendárnom roku!