LP/2021/286 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 195/2020 Z. z.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 07.06.2021
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K bodu 24 (§ 6 ods. 15 odkaz 1): Upozorňujeme, že v doterajšom znení  nariadenia vlády je už odkaz 1 na čl. 5 nariadenia Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013.
Odôvodnenie: Súlad s bodom 39.2. prílohy č. 1 k legislatívnym pravidlám vlády.