LP/2021/286 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 195/2020 Z. z.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I, bod 25
Dátum vytvorenia: 04.06.2021
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame skontrolovať znenie novelizačného bodu 25. V odseku 16 sa slová "odseku 15" nenachádzajú.