LP/2021/286 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 195/2020 Z. z.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: 2. K čl. I bodom 55 až 60 (príloha č. 1 a 2) – O:
Dátum vytvorenia: 04.06.2021
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Novelizačné body 55 až 60 odporúčame vypustiť ako nadbytočné, keďže úprava príloh č. 1 a 2 v bode 61 zahŕňa všetky zmeny navrhované v bodoch 55 až 60 (legislatívno-technická pripomienka).