LP/2021/286 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 195/2020 Z. z.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: 1. K čl. I bodu 24 (§ 6) – O:
Dátum vytvorenia: 04.06.2021
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V úvodnej vete bodu 24 odporúčame slová „odseky 14 a 15“ nahradiť slovami „odseky 16 a 17“, a to v nadväznosti na úpravu nariadenia navrhovanú v bode 23 (legislatívno-technická pripomienka).