LP/2021/286 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 195/2020 Z. z.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Všeobecne
Dátum vytvorenia: 03.06.2021
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame zadefinovať pojem základná pomoc a dodatočná pomoc, vzhľadom na to, že v nariadení vlády č. 200/2019 Z. z. to nie je upravené a návrh uvedené pojmy používa.