LP/2021/286 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 195/2020 Z. z.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Všeobecne
Dátum vytvorenia: 02.06.2021
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Žiadame návrh upraviť tak, aby dodávatelia a distribútori mali v dostatočnom predstihu (do začiatku nového školského roka) jednoznačnú informáciu, či im bude alebo nebude poskytnutá dodatočná pomoc.
Odôvodnenie:
Požiadavka súvisí s tým, aby dodávatelia a distribútori vedeli jednoznačne komunikovať o sume (cene výrobku) so školami a žiakmi, resp. ich zákonnými zástupcami, ak majú uzatvoriť zmluvy a realizovať fakturáciu v programe "školské mlieko" už od septembra 2021.
Ak majú mať dodávatelia a distribútori  správne nastavený účtovný systém a fakturáciu dodávaných výrobkov, čo nie je to možné riešiť až následne v ďalšom kalendárnom roku. 
Predpokladáme, že štát finančne podporí neochutené mlieko a mliečne výrobky, vzhľadom na to, že nejde o vysoké finančné náklady a tieto výrobky sú aj v súlade s princípmi zdravej výživy.

Túto pripomienku považuje MŠVVaŠ SR za zásadnú.