LP/2021/286 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 195/2020 Z. z.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Všeobecne
Dátum vytvorenia: 02.06.2021
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Návrhom sa okrem iného zavádza rozdelenie pomoci na dodávanie alebo distribúciu školského ovocia a zeleniny alebo školského mlieka a mliečnych výrobkov na základnú pomoc a dodatočnú pomoc. Podľa § 7 ods. 6 návrhu je dodatočná pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu.  Vzhľadom na uvedené, odporúčame konkretizovať v predkladacej správe, dôvodovej správe a doložke vplyvov, z ktorej rozpočtovej kapitoly bude dodatočná pomoc realizovaná.