LP/2021/286 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 195/2020 Z. z.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K bodu 53 ods. 2
Dátum vytvorenia: 02.06.2021
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame vypustiť slovo "všetkých" a ustanovenie v súlade s bodom 3 prílohy č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR preformulovať do jednotného čísla "Prevádzka školy.....".