LP/2021/286 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 195/2020 Z. z.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K § 1 písm. b)
Dátum vytvorenia: 02.06.2021
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Ustanovenie § 1 písm. b) odporúčame spresniť, vzhľadom na to, že z uvedeného ustanovenia vyplýva, že má ísť len o "dodávanie" ovocia a zeleniny, avšak ďalej v texte a aj v § 2 písm. p) návrhu ide aj o distribúciu. Poukazujeme aj na § 2 písm. f), kde je uvedené "školským programom program poskytovania prostriedkov únie v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov na dodávanie a distribúciu mliečnych výrobkov a ovocia a zeleniny žiakom podľa osobitného predpisu,13) na sprievodné opatrenia a na pokrytie súvisiacich nákladov,".