LP/2021/265 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Cestná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: ÚV-17660/2021
Podnet: bod B.6. uznesenia vlády SR č. 634/2020
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.09.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/265
Dátum začiatku MPK: 24.05.2021
Dátum konca MPK: 11.06.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 24.05.2021
Ukončenie štádia: 24.05.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.05.2021
Ukončenie štádia: 11.06.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 12.06.2021
Ukončenie štádia: 30.07.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 30.07.2021
Ukončenie štádia: 24.08.2021
Začiatok štádia: 30.07.2021
Ukončenie štádia: 24.08.2021
Začiatok štádia: 24.08.2021
Ukončenie štádia: 06.09.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 30.07.2021
Ukončenie štádia: 06.09.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 06.09.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)