LP/2021/259 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (tlač 508)

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: predkladacej správe k bodu 1
Dátum vytvorenia: 28.05.2021
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K predkladacej správe k bodu 1: Odporúčame v úvodnej vete slová „až n)“ nahradiť slovami „až o)“. Následne upraviť označenie jednotlivých písmen. V návrhu je uvedené 2 x označenie písmena „m)“. V písmene l) navrhujeme vypustiť slová „ktoré je právnickou osobou“. Podľa § 20f Občianskeho zákonníka môžu právnické osoby vytvárať na ochranu svojich záujmov alebo na dosiahnutie iného účelu záujmové združenia právnických osôb.  Podľa § 20i ods. 1 Občianskeho zákonníka záujmové združenie právnických osôb je právnickou osobou.