LP/2021/259 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (tlač 508)

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K návrhu zákona všeobecne-O:
Dátum vytvorenia: 27.05.2021
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Súhlasíme s cieľom sledovaným navrhovanou legislatívnou zmenou, t. j. rozšírenie subjektov územnej spolupráce, ktoré sa podľa predmetného návrhu zákona stanú oprávnenými žiadateľmi o poskytovanie podpory, ktorý z vecného  a právneho hľadiska považujeme za legitímny a racionálny.

 Čo sa týka spôsobu dosiahnutia cieľa sledovaného navrhovanou zmenou vrátane legislatívneho riešenia, v celom rozsahu sa stotožňujeme so stanoviskom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky k predloženému návrhu zákona.