LP/2021/259 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (tlač 508)

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K predkladacej správe
Dátum vytvorenia: 27.05.2021
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K stanovisku Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky k poslaneckému návrhu zákona
Odporúčame v stanovisku Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky k poslaneckému návrhu zákona v bode 1 navrhovanom § 13 ods. 1 
písm. l) vypustiť slová „ktoré je právnickou osobou,“.
Odôvodnenie: Každé záujmové združenie právnických osôb je právnickou osobou (§ 20i ods. 1 Občianskeho zákonníka).